Översikt över maskinvara#

Sammanfattning#

En NextBox består av följande hårdvarukomponenter:

 • Raspberry PI 4 typ B

 • Nitrokey NextBox (aluminium) väska

 • Intern hårddisk (SSD eller HDD)

 • NextBox Återställningsskydd

 • Olika mindre delar (interna ledningar, kontakter)

Höljet är tillverkat av aluminium och har en passiv termisk konstruktion. Det finns inga limmade komponenter och höljet kan enkelt öppnas med en Phillips-skruvmejsel. Tänk på att om du öppnar höljet kommer din garanti att ogiltigförklaras och det rekommenderas i allmänhet inte att öppna höljet för den icke-professionella användaren, särskilt eftersom detta kan skada den termiska ledningsförmågan och därmed kan NextBox:s värmeavledande förmåga bli lidande.

Kontakter och gränssnitt#

Generellt sett har NextBox alla portar som finns på Raspberry PI 4 och ytterligare en USB Typ C-port för en mer lättillgänglig strömförsörjningskontakt. Nedan följer en kort beskrivning av de olika kontakterna och gränssnitten.

 1. Hårdvaruknapp för Factory-Reset

 2. Status LED

  bakifrån
 3. USB Type-C / Power Supply-kontakten är avsedd att ersätta den vanliga kontakten på framsidan och är uteslutande avsedd för strömförsörjning till NextBox och kan inte överföra data.

  Råd

  NextBox:s högra sida är utformad så att alla obligatoriska gränssnitt kan nås från denna sida.

  höger vy
 4. RJ45 - 1GbE Ethernet-anslutningen ansluter din NextBox till ditt hemnätverk och ska alltid vara ansluten.

 5. Gratis USB 3 - typ A-kortplats, se Hardware FAQ

 6. Reserverad USB 3 - typ A-kortplats, används för den interna hårddisken. *Ta aldrig bort den här kontakten!

 7. 2x gratis USB 2 - typ A-kortplatser, se Hardware FAQ

  Råd

  Om du använder en hårddisk med extern strömförsörjning kan du använda någon av de tillgängliga USB-platserna. Tänk på att bandbredden för dataöverföring för USB 2-platser är mindre än för USB 3-platser.

 8. USB Type-C / Power Supply (lager) kontakt, kan användas som [3]

 9. Micro HDMI 1-kortplats, kan användas men behövs inte.

 10. Micro HDMI 2-kortplats, kan användas men behövs inte.

 11. ** Hörlursuttag**, kan användas men behövs inte.

framifrån

Råd

De främre gränssnitten är alla valfria och behövs inte för NextBox-användning i allmänhet. Även om USB Type-C/Power Supply kan användas, kan alternativet på NextBox:s högra sida användas för att ha all kabeldragning bekvämt på en sida.