Anslut extern lagring#

Varning

Externa lagringsenheter utan extern strömförsörjning får INTE anslutas till USB-uttagen. Annars kan detta leda till att data går förlorade på den interna hårddisken. Använd alltid externa lagringsenheter med separat strömförsörjning tillsammans med NextBox.

Krav#

  • en extern lagringsenhet med separat strömförsörjning

  • Den externa lagringsenheten måste vara formaterad med ett filsystem som stöds (t.ex. ext3, ext4 eller XFS).

Konfiguration#

  • Anslut ditt externa lagringsutrymme till din NextBox

  • Byt till NextBox Administration App

  • Välj ”Lagringshantering”

  • Klicka på plustecknet för att montera lagringsutrymmet

Observera

Om du vill dela kataloger med flera användare måste du installera appen ”Group folders” och klicka på den trepunktade symbolen och ”Share” för att göra den tillgänglig för andra användare. (Som den sista bilden visar)

Konfigurering av lagringsutrymmen
Förvaringsfäste

Tillåt åtkomst från filer-app#

Som ett ytterligare krav måste hårddisken ha behörigheten 777 eller ägas av användaren och gruppid 32 för den monterade katalogen. Om hårddisken är monterad lokalt på din värd är det enklast att bara göra chmod 777 /path/to/mounted/hard-disk som root.

För att tillåta direkt åtkomst till den monterade externa lagringen via Nextcloud-appen ”Filer” måste appen Stöd för extern lagring installeras från Nextcloud App Store. Där måste den korrekta monteringspunkten som anges i ”Lagringshantering” i NextBox-appen göras tillgänglig. Som visas i denna skärmdump:

Inställningar för stöd för extern lagring

Ersätt /media/extra-1 med den mountpoint som finns i ”Storage Management”. Med ovanstående konfiguration ska den externa hårddisken nu vara tillgänglig som ”Lokal” i appen Filer.