Anslut extern lagring#

Varning

Externa lagringsenheter utan extern strömförsörjning får INTE anslutas till USB-uttagen. Annars kan detta leda till att data går förlorade på den interna hårddisken. Använd alltid externa lagringsenheter med separat strömförsörjning tillsammans med NextBox.

Krav#

  • en extern lagringsenhet med separat strömförsörjning

  • Den externa lagringsenheten måste vara formaterad med ett filsystem som stöds (t.ex. ext3, ext4 eller XFS).

Konfiguration#

  • Anslut ditt externa lagringsutrymme till din NextBox

  • Byt till NextBox Administration App

  • Välj ”Lagringshantering”

  • Klicka på plustecknet för att montera lagringsutrymmet

Observera

Om du vill dela kataloger med flera användare måste du installera appen ”Group folders” och klicka på den trepunktade symbolen och ”Share” för att göra den tillgänglig för andra användare. (Som den sista bilden visar)

Konfigurering av lagringsutrymmen
Förvaringsfäste
Installera appen Gruppmappar