Uppdatera OpenWrt Firmware#

Observera

OpenWrt är för närvarande endast tillgängligt för NitroWall NW678

Vi rekommenderar att du uppdaterar OpenWrt via den förinstallerade Attended Sysupgrade. För att kunna använda denna tjänst måste du konfigurera den att ignorera paketet ”nitrowall”, om det har installerats tidigare:

 1. Gå till System -> Attended Sysupgrade -> Configuration och aktivera Advanced Mode -> Save & Apply

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Gå tillbaka till översikten och sök efter tillgängliga uppdateringar

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Sök igenom listan över installerade paket och ta bort paketet ”nitrowall”. Begär sedan Firmware Image

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Vänta tills bilden har skapats. Installera den sedan. Kontrollera om ”behåll inställningar och aktuell konfiguration” är inställt

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Programvaran installeras och NitroWall startas om.

 6. Efter omstarten måste vi installera om nitrowall.ipk paketet. Detta kommer att ändra storleken på din disk och lägga till kärnparametern pcie_aspm=off till din /boot/grub/grub.cfg vilket åtgärdar ett problem med igb drivrutin bugg.

 7. Ladda upp paketet under System -> Programvara -> Ladda upp paket

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Installera den. Därefter startar NitroWall om.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Uppdatera OpenWrt via Närvarade vid Sysupgrade.

Alternativt till ovanstående instruktioner kan du logga in via ssh och köra detta skript:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot