NetHSM

  1. Din NetHSM har levererats i en förseglad förpackning. Kontrollera förslutningen innan du packar upp för att säkerställa att enheten inte har manipulerats.

  2. Anslut NetHSM’s BMC ETH-port till nätverket eller din lokala dator. Ställ in BMC-lösenordet.

  3. Anslut NetHSM’s ETH-port till nätverket. Använd inte BMC:s ETH-port eftersom den ger större systemåtkomst. NetHSM är tillgänglig på adressen 192.168.1.1.

  4. Initialisera NetHSM med hjälp av kommandoradsverktyget nitropy. Alternativt kan REST API användas.