Systemåterställning#

Nedan beskrivs återställningsprocessen för systemprogramvaran NetHSM. Dessa instruktioner är endast tillämpliga om API:n inte fungerar, t.ex. inte svarar på API-förfrågningar. Om API:et fungerar ska du istället utföra en fabriksåterställning. Följ instruktionerna noggrant för att förhindra oavsiktlig radering av data.

Viktigt

Systemåterställningen fungerar endast om GUID-partitionstabellen (GPT) och själva partitionerna på disken inte är skadade. En skada kan indikeras av följande meddelande under uppstart.

Booting 'NetHSM automatic boot (USB or primary system)'

GRUB: No valid configuration found on (usb0).
GRUB: No valid configuration found on (ahci0,gpt1).

GRUB: Booting failed. System will switch off in 10 second.

Om de är skadade kommer denna instruktion att leda till en fabriksinstallation av systemprogramvaran NetHSM.

Systemåterställningen kan utföras på följande sätt.

 1. Ladda ner installationsavbildningen från sidan releases.

  Varning

  Ladda ner installationsavbildningen för samma version som var installerad vid tidpunkten för skadan. En nedgradering, eller uppgradering som hoppar över versioner, stöds inte.

 2. Kontrollera att systemet är avstängt, men anslutet till strömförsörjningen och att strömknappen på baksidan är påslagen.

 3. Anslut BMC:s nätverksport med en nätverkskabel.

  Se bilden nedan för att identifiera BMC:s nätverksport.

  Baksidan av servern#

  Som standard kommer BMC att vänta på en adresstilldelning med DHCP. Om DHCP inte är tillgängligt kan den länk-lokala adressen bestämmas med Nmap. Kommandot nmap <network-in-cidr-notation> -p 80 --open returnerar en lista över värdar med öppen port 80.

 4. Öppna BMC:s webbplats i en webbläsare med hjälp av den fastställda IP-adressen från föregående steg. För att logga in är standardautentiseringsuppgifterna användarnamn bmc_admin och lösenord abcd1234.

 5. Montera den nedladdade installationsavbildningen genom att i menyn till vänster klicka på FRU: Hermes CFL (with TPM) Nitrokey Config följt av Virtual media i undermenyn. I mitten öppnar du fliken usb0, och klickar på knappen Attach media.

  BMC-meny för att ansluta USB-enhet

  BMC-meny för att ansluta USB-enhet#

  I öppningsdialogen väljer du Strömma lokal fil via webbläsare som Överföringsmetod. Klicka på knappen Browse… och välj den nedladdade installationsavbildningen. Bekräfta åtgärden med knappen Submit.

  BMC-meny för att välja USB-bild

  BMC-meny för att välja USB-bild#

 6. I menyn till vänster väljer du FRU: Hermes CFL (with TPM) Nitrokey Config, och sedan Remote KVM.

 7. I mitten klickar du på knappen Öppna ett flytande Remote KVM-fönster, i det övre högra hörnet av VGA-utmatningsrutan.

  Konsolvy för BMC KVM

  Konsolvy för BMC KVM#

  Detta fönster visar den grafiska utskriften av NetHSM-installationsprogrammet. Håll detta andra fönster öppet tillsammans med huvudfönstret från BMC.

 8. Ändra till vyn Översikt från toppen av menyn till vänster.

 9. I rutan Override Boot Device, välj USB_BMC-virtual_media från rullgardinsmenyn bredvid Select a Boot Device.

  Inställning av BMC boot-enhet

  Inställning av BMC boot-enhet#

 10. I rutan med rubriken FRU: Hermes CFL (with TPM) Nitrokey Config, välj On från rullgardinsmenyn bredvid Power. Bekräfta med knappen Apply.

  Inställning för BMC-uppstart

  Inställning för BMC-uppstart#

  I det tidigare öppnade fönstret Remote KVM kan du nu se installationsguiden.

 11. KVM-fönstret visar nu startdialogen. Bekräfta valet av NetHSM automatic boot (USB or primary system) med tangenten Enter.

  Val av NetHSM-start i BMC KVM-konsolen

  Val av NetHSM-start i BMC KVM-konsolen#

  I följande dialogruta bekräftar du valet av NetHSM Software Installer med Enter.

  Val av NetHSM-installationsprogram i BMC KVM-konsolen

  Val av NetHSM-installationsprogram i BMC KVM-konsolen#

  Varning

  Välj INTE NetHSM Factory Reset - DELETES ALL DATA! från menyn. Detta kommer att radera all data på disken.

NetHSM Installer installerar systemprogramvaran och stänger av systemet.