Fjärråtkomst med bakåtriktad proxy#

Detta är det snabbaste och enklaste sättet att göra din NextBox tillgänglig för fjärråtkomst.

Den enda information du behöver ange är den (sub)domän som din NextBox ska vara tillgänglig på. Det finns heller inget behov av en portvidarekonfiguration eller någon annan inställning som måste göras på din internetrouter. Även om den här metoden rekommenderas bör du vara medveten om att den också har vissa nackdelar:

  • All trafik passerar genom vår proxyserver (bakåt) och är därför inte krypterad från början till slut. Om denna server äventyras kan din trafik vara läsbar.

  • Samma anledning leder också till en flaskhals i bandbredden om du ansluter till din NextBox från ditt lokala nätverk (LAN). Eftersom all trafik måste skickas till vår proxyserver och därifrån till din NextBox är den tillgängliga bandbredden begränsad till ungefär 50% o av din upp- eller nedladdningsbandbredd (beroende på vilken som är minst).

För att slippa dessa nackdelar kan du inrätta en dynamisk DNS-provider eller en statisk domän.

Översättning från IPv6 till IPv4#

Om din NextBox endast är tillgänglig via IPv6 (t.ex. DS-Lite internetanslutning) kan backwards proxy vara det enda sättet att komma åt din NextBox med en enhet som inte har IPv6. I dagsläget har t.ex. olika leverantörer av mobilnät inte stöd för IPv6 ännu.