LED-färger och mönster#

LED-färg

Mönster

Beskrivning

Blått ljus utdimmat

Ingen

NextBox startar upp

Grön

Ingen

NextBox Daemon aktiv och i normalt driftläge

Grön

Snabblänk

Nextcloud startar (docker startar)

Blå

Ingen

knappen (Återställning) är för närvarande nedtryckt.

Blå

Blink

Soft-Reset pågår

Gul (blinkar)

Ingen

Initialisering av NextBox Daemon

Gul (blinkar)

Blink

NextBox Daemon uppdateringskontroll/tillämpning

Röd

Blink

Factory-Reset pågår.

Lila

Ingen

Nextcloud Underhållsläge aktivt

  • Fast-Blink betyder 0,5 sek. på och 0,5 sek. av.

  • Blink betyder 2 sekunder på och 2 sekunder av.

Om lysdioden är lila är Nextcloud-instansen i underhållsläge, du kan tvinga ut underhållsläget genom att trycka på hårdvaruknappen kortfattat, en gång. NextBox kommer då att stänga av underhållsläget.

Råd

Från och med idag, om underhållsläget kopplas om med hjälp av en knapptryckning, kommer appen ”mail” dessutom att inaktiveras eftersom version 1.11.0 tillsammans med Nextcloud version 21.0.0.0.x aldrig kommer att lämna underhållsläget.