Använda NitroWall som kombinerad DHCP-klient/DHCP-server#

Nätverk med DHCP

Varning

Observera att gränssnitten har mappats korrekt till fysiska portar: Gränssnitt → Tilldelningar

  1. I ”System → Wizard → Configure WAN Interface” ange värdet för IPv4 Configuration Type till DHCP

  2. Följ den här guiden för att konfigurera LAN-gränssnittet för DHCP:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4