Byta ut intern hårddisk#

Varning

Gör detta endast om du vet vad du gör. Genom att modifiera NextBoxen upphäver du garantin för åtminstone NextBoxens hårdvara. Dessa steg täcks i allmänhet inte av supporten, du ändrar din NextBox på egen risk!

Förutsättningar#

 • Linux(-liknande) operativsystem

 • 2.5’’ hårddisk med en maxhöjd på 15 mm, de flesta är 7 mm.

 • En användare som kan få root-rättigheter med hjälp av sudo

 • Följande kommandon måste vara tillgängliga: sudo, parted, mkfs.ext4, bash.

 • Minst en grundläggande förståelse för montering/avmontering och skalskript (exekvering).

 • Phillips skruvmejsel

 • Ställ in ssh-åtkomst på din NextBox

Varning

Skriptet som används kommer att få root-rättigheter för att radera hårddisken som du skickar till skriptet. Var extremt försiktig med att lämna över rätt enhet till skriptet, om du lämnar över systempartitionen kommer skriptet att förstöra ditt operativsystem! All data på den lämnade hårddisken kommer oundvikligen att raderas!

Råd

Läs igenom följande steg helt och hållet ** innan du utför dem**, om du inte förstår vad ett visst steg betyder kan det vara en indikation på att du inte bör göra det själv.

Förbered ny hårddisk#

 1. Hämta filen nextbox.conf från den ursprungliga hårddisken med hjälp av ssh, den finns på din NextBox i katalogen /srv/nextbox.

 2. Spara din nextbox.conf på din dator.

 3. Hämta följande skript: https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nextbox/master/assembly/simple_prepare_harddrive.sh

 4. Gör skriptet körbart: chmod +x simple_prepare_harddrive.sh

 5. Anslut den nya hårddisken till datorn

 6. Bestäm hårddiskens namn (t.ex. /dev/sdb) och se till att ingen av dess partitioner är monterad.

  Varning

  Ett till: Tänk minst två gånger på följande steg. Se till att du hänvisar till rätt hårddisk (och INTE till en partition, vilket innebär att /dev/sdb1 är fel). Skriptet kommer att vägra att utföra operationen på /dev/sda eftersom det finns goda chanser att detta kan vara din systemhårddisk, om du verkligen behöver detta kan du kommentera ut raderna 23-26 i skriptet.

 7. Kör skriptet med det enhetsnamn som du har bestämt. När du blir tillfrågad om ditt sudo-lösenord ska du ange det för att tillåta r/w-åtkomst till hårddisken:

  $ ./simple_prepare_harddrive.sh <device-name>
  
  # example: ./simple_prepare_harddrive.sh /dev/sdb
  
 8. Titta på skriptet’s utdata för att se om det finns några fel, det bör inte finnas några.

 9. I slutet av skriptet ombeds du att montera den skapade partitionen och kopiera över nextbox.conf (till /nextbox) som du kopierade i steg 1 och 2, avmontera partitionen och du har framgångsrikt förberett din nya hårddisk.

Guide för utbyte#

 1. I NextBox Nextcloud-appen går du till ”System Settings” och stänger av din NextBox med hjälp av ”Poweroff” -knappen.

 2. När statuslampan är strax släckt (inte helt och hållet, alltså mycket mörk) och Ethernet-portlamporna är släckta kan du koppla bort alla kablar från NextBox.

 3. Skruva loss alla 8 Phillipsskruvar

 4. Ta försiktigt bort det övre locket (så vertikalt som möjligt) först.

 5. Återigen försiktigt, ta bort det nedre locket vertikalt, nu ser du den så kallade bron.

 6. Vik upp USB-till-SATA-kabeln och lägg NextBox bridge upp och ner på en yta som är lämplig för elektronik, t.ex. ett skrivbord, enligt följande bild

  nextbox-backside
 7. Skruva loss Phillips-skruvarna som håller hårddisken på plats (antalet skruvar kan skilja sig åt beroende på hårddiskens typ) som visas i följande bild:

  nextbox-backside-skruvar
 8. När skruvarna har tagits bort trycker du försiktigt på hårddisken i den riktning som visas i bilden ovan. Skjut den inte åt andra hållet, då kan du skada USB-kabeln.

 9. Ta bort USB-till-SATA-kabeln från hårddisken.

  Varning

  Undvik att koppla bort USB-kontakten hane-hona för att inte ändra kabelns läge och böjning. Om du måste: Var försiktig så att kraften på 90°-delen av USB-förlängningskabeln är så liten som möjligt.

 10. Anslut din tidigare förberedda nya hårddisk

 11. Skjut försiktigt in din nya hårddisk i bryggan och fäst den i rätt läge med hjälp av de tidigare borttagna skruvarna.

 12. Vik in USB-till-SATA-kabeln (i cirklar) i det öppna utrymmet bakom hårddisken.

 13. Sätt slutligen ihop din NextBox igen i omvänd ordning med hjälp av steg 5. till 3.

Vid den första uppstarten efter monteringen ska du ge NextBox tillräckligt med tid för att starta upp och hämta alla nödvändiga paket från Internet. Säkerställ att du har ethernet anslutet. Du bör förvänta dig att status-LED:n ändras (gul ska vara först) ganska snabbt (mindre än 2 minuter). Om status-LED:n inte förändras alls är det troligt att det är något fel på hårddiskens ledningar eller innehåll.