Vanliga frågor om programvara#

Q: Vilken typ av offentlig nyckel förväntas för SSH-åtkomst?

En openssh-liknande (offentlig) nyckel förväntas. Beroende på ditt operativsystem finns det olika sätt att bestämma din offentliga nyckel. Ett kan vara ssh-add -L, ett annat kan vara cat ~/.ssh/id_rsa.pub. Om du använder Putty, se Putty-dokumentationen.

Q: Kan operativsystemet utökas eller konfigureras manuellt?

Ja, du kan konfigurera ssh-åtkomst via NextBox Nextcloud-appen. Därefter kan du komma åt din NextBox med ssh och du kan göra vad du vill med systemet. Självklart kommer vi endast att ge stöd för NextBox standardkonfiguration.

Q: Var kan jag se en ändringslista för NextBox-versionerna?

För närvarande bara här: `Launchpad NextBox`__

Q: Hur kan jag uppdatera operativsystemet?

Det finns ingen anledning att uppdatera NextBox OS för hand. Detta görs med hjälp av unattended-upgrades och dessutom kommer nextbox-daemon att kontrollera om det finns uppgraderingar manuellt (som en redundant reservlösning) vid varje start. Det står dig fritt att uppdatera ditt operativsystem för hand med apt, om du vet vad du gör.

Q: Har NextBox ett 32- eller 64-bitars operativsystem?

Det använda operativsystemet är ett 64bit-system. Utgången arch: aarch64.

Q: Vilka användare och standardlösenord skapas som standard i NextBox’s operativsystem?

Det finns inte ett enda standardlösenord för någon (system)användare. Den enda icke-systemanvändare som skapats heter nextuser, utan standardlösenord. Det enda sättet att få tillgång till NextBox är att använda ssh med en offentlig nyckel, som kan ställas in via NextBox-appen.