Hur man konfigurerar IDS/IPS med Suricata#

OPNSense använder Suricata för att tillhandahålla en IPS/IDS-tjänst. Suricata är redan installerat och körs efter den första konfigurationen.

Du hittar inställningar för administration, övervakning och loggning via ”Services -> Intrusion Detection”.

Mer information om hur du konfigurerar IDS/IPS finns på:

https://docs.opnsense.org/manual/ips.html