Integrering i en anpassad applikation#

För att integrera NetHSM i egna anpassade tillämpningar’ klientbibliotek finns tillgängliga för nästan alla programmeringsspråk, inklusive JavaScript, C++ och Python, till exempel. Därför rekommenderar vi att man använder OpenAPI Generator.

För att få en lista över alla tillgängliga språk anger du

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Sedan kan du generera NetHSM-klienten för ditt programmeringsspråk på följande sätt:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Den genererade klientkoden, i det här exemplet JavaScript, skapas i katalogen ./out/. Denna mapp innehåller också den nödvändiga dokumentationen om hur den ska användas.