Fabriksåterställning#

PIV-applikationen kan återställas till fabriksinställningarna. Den kan endast återställas om PIN- och PUK-koderna är spärrade.

Varning

Om du gör en fabriksåterställning av PIV-applikationen raderas alla privata nycklar och certifikat.

Återställning till fabriksinställningarna kan utföras på följande sätt.

nitropy nk3 piv factory-reset