Nitrokey Pro, Mac#

  1. När du ansluter Nitrokey startar datorn assistenten för tangentbordsinställning. Kör inte igenom assistenten utan avsluta den direkt.

  2. Ladda ner och starta Nitrokey-appen. Följ instruktionerna för att ändra standardanvändar-PIN-koden (standard: 123456) och administratörs-PIN-koden (standard: 12345678) till dina egna val.

img

Din Nitrokey är nu redo att användas.

Observera

  • För vissa versioner av MacOS är det nödvändigt att installera en anpassad ccid-drivrutin (för information se här), men generellt sett bör MacOS ha drivrutinen ombord.

  • För många av de beskrivna användningsfallen är det nödvändigt att ha antingen OpenPGP- eller S/MIME-nycklar installerade på enheten (se nedan).

Nyckelskapande med OpenPGP eller S/MIME#

Det finns två allmänt använda standarder för e-postkryptering. OpenPGP/GnuPG är populärt bland privatpersoner, medan S/MIME/x.509 främst används av företag. Om du är osäker på vilken du ska välja bör du använda OpenPGP.

Om du vill veta mer om hur du använder OpenPGP för e-postkryptering med Nitrokey, se kapitel OpenPGP Email Encryption.

Om du vill veta mer om hur du använder S/MIME för e-postkryptering med Nitrokey, se kapitel S/MIME Email Encryption.