Fabriksåterställning#

Det finns två typer av fabriksåterställning för Nitrokey Pro-enheter:

  • en fabriksåterställning av OpenPGP-smartkortet, till exempel med hjälp av gpg --card-edit, följt av admin och slutligen: factory-reset.

  • en fabriksåterställning av hela Nitrokey-enheten med hjälp av Nitrokey-appen.

Det är också möjligt att generera en ny AES-nyckel som används för att kryptera Password Safe utan att göra en fabriksåterställning.

Observera

Nitrokey-appen genererar alltid en ny AES-nyckel efter en fabriksåterställning.

I följande tabell beskrivs skillnaderna mellan dessa tre operationer:

Fastighet

OpenPGP-fabriksåterställning

Återställning av Nitrokey

Generera AES-nyckel

Kräver admin-PIN

ingen

ja

ja

Förstör OpenPGP-nycklar

ja

ja

ingen

Förstör lösenordsskåp

ja [2]_

ja

ja [2]_

Förstör engångslösenord

ingen

ja

ingen