Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων#

Λόγοι επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις#

 • Το Nitrokey σας είναι κλειδωμένο (π.χ. λόγω πολλαπλών λανθασμένων καταχωρήσεων PIN)

 • Έχετε χάσει το Nitrokey σας (σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε πρώτα ένα νέο)

 • Έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας ένα λειτουργικό σύστημα (π.χ. μετά από αλλαγή του σκληρού δίσκου)

 • Το λειτουργικό σας σύστημα δεν ξεκινάει

Προειδοποίηση

Όλα τα δεδομένα σας θα χαθούν αν επαναφέρετε τη συσκευή σας. Επομένως, παρακαλούμε δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν εκτελέσετε την επαναφορά.

Σημείωση

Μόνο για υλικολογισμικό μέχρι την έκδοση 1.4

Διαδικασία#

 1. Συνδέστε οποιαδήποτε μονάδα flash USB στο NitroPad. (Χρειάζεστε αυτό το USB flash drive για την αποθήκευση του κλειδιού ασφαλείας σας)

 2. Συνδέστε το Nitrokey σας στο NitroPad.

img1
 1. Ενεργοποιήστε το NitroPad.

 2. Επιλέξτε «Επιλογές».

img2
 1. Επιλέξτε «OEM-Factory Reset».

img3

Προειδοποίηση

Όλα τα δεδομένα σας θα χαθούν αν επαναφέρετε τη συσκευή σας. Επομένως, παρακαλούμε δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν εκτελέσετε την επαναφορά.

 1. Επιβεβαιώστε την «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων OEM» με «Συνέχεια».

img4
 1. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ορίσετε εσείς τον κωδικό PIN χρήστη και διαχειριστή/TPM. Πατάτε Enter για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τους κωδικούς PIN.

 2. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε χειροκίνητες πληροφορίες χρήστη. Επιβεβαιώνετε με “y” και εισάγετε το όνομά σας και στη συνέχεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Εάν χρησιμοποιείτε το Nitrokey Storage, πρέπει στη συνέχεια να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου. Εάν εμφανίζονται οι μονάδες /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, επιλέξτε /dev/sdd1. Εάν εμφανίζονται οι μονάδες /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, επιλέξτε /dev/sdb1.

img5
 1. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις θα γίνουν αυτόματα. Επιβεβαιώνετε την επακόλουθη επανεκκίνηση.

img6
 1. Μετά την επανεκκίνηση πρέπει να δημιουργηθεί το μυστικό OTP. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία με Enter.

img7
 1. Επιβεβαιώστε ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα μυστικά OTP.

img8
 1. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το PIN διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης TPM. Και οι δύο είναι από προεπιλογή: «12345678».

img9
 1. Στη συνέχεια, θα πρέπει να φτάσετε στο μενού Έναρξη.

img10
 1. Πατήστε Enter για να ξεκινήσει η «Προεπιλεγμένη εκκίνηση».

Σημείωση

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ακόμη προεπιλογή, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προεπιλεγμένο μενού εκκίνησης».

 1. Μόλις ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα μέχρι να ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογράφησης, έχετε τελειώσει.

img11
 1. Τέλος, αντιγράψτε το δημόσιο κλειδί PGP από το στικάκι δεδομένων στον υπολογιστή σας, π.χ. για να το χρησιμοποιήσετε για κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.