Reset fabryczny#

Istnieją dwa rodzaje przywracania ustawień fabrycznych dla urządzeń Nitrokey Storage:

  • przywrócenie ustawień fabrycznych karty inteligentnej OpenPGP, na przykład przy użyciu gpg --card-edit, a następnie admin i na końcu: factory-reset.

  • przywrócenie ustawień fabrycznych całego urządzenia Nitrokey za pomocą aplikacji Nitrokey App.

Ponadto możliwe jest wygenerowanie nowego klucza AES, który jest używany do szyfrowania Sejfu z hasłem i Woluminu zaszyfrowanego, bez konieczności wykonywania resetu fabrycznego.

Informacja

Aplikacja Nitrokey zawsze generuje nowy klucz AES po wykonaniu resetu fabrycznego.

Przywrócenie ustawień fabrycznych można wywołać w Nitrokey App za pomocą pozycji menu Configure->Special Configure->Factory reset.

factory-reset-menu-item

Informacja

Przywrócenie ustawień fabrycznych jest funkcją administracyjną i jest dostępne wyłącznie po uruchomieniu aplikacji Nitrokey App z parametrem --admin.

Poniższa tabela opisuje różnice pomiędzy tymi trzema operacjami:

Nieruchomości

Przywracanie ustawień fabrycznych OpenPGP

Przywrócenie ustawień fabrycznych Nitrokey

Generowanie klucza AES

Wymaga kodu PIN administratora

nie

tak

tak

Niszczy klucze OpenPGP

tak

tak

nie

Niszczy sejf z hasłami

tak [2]

tak

tak [2]

Niszczy hasła jednorazowe

nie

tak

tak [2]

Niszczy zaszyfrowany wolumin

tak [2]

tak [2]

tak [2]