Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

(Nitrokey Storage 2 - Linux)

Ostrzeżenie

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0.45 firmware)!

  1. Pobierz aplikację Nitrokey App i program „dfu-programmer”, który powinien być dostępny przez menedżera pakietów, np. apt-get update && apt-get install dfu-programmer w systemach opartych na Debianie.

  2. Download the latest firmware „.hex” file from here and store it as „firmware.hex” in your home folder. Older releases are here.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

Włącz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Informacja

Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

  1. Otwórz terminal i wykonaj polecenie:

sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
# versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"

podczas gdy „firmware.hex” musi być ścieżką i nazwą pliku firmware, który został pobrany w kroku 2.