Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

Ostrzeżenie

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0.45 firmware)!

Ważne

Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

 1. Pobierz Nitrokey App i program „dfu-programmer”, który powinien być dostępny poprzez twój package-manager, np. apt-get update && apt-get install dfu-programmer na systemach opartych na Debianie.

 2. Pobierz najnowszy plik firmware „.hex” z here i przechowuj go jako „firmware.hex” w swoim folderze domowym. Starsze wydania to here.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

  Włącz aktualizację oprogramowania sprzętowego

  Informacja

  Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

 4. Otwórz terminal i wykonaj polecenie:

  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
  # versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"
  

  podczas gdy „firmware.hex” musi być ścieżką i nazwą pliku firmware, który został pobrany w kroku 2.