Ręczne włączanie trybu aktualizacji#

Informacja

Poniższe kroki są konieczne tylko w przypadku korzystania z systemu Windows 10 Build 1809 (lub nowszego) i Nitrokey Storage z oprogramowaniem układowym 0.52 lub starszym. We wszystkich innych przypadkach lub jeśli masz dostęp do innego systemu, regularna aktualizacja opisana tutaj jest wystarczająca i łatwiejsza.

Co jest potrzebne#

Aby ręcznie przełączyć pamięć masową Nitrokey w tryb aktualizacji (bez użycia aplikacji Nitrokey App), należy wykonać następujące czynności:

Zainstaluj wytrawiacz Balena#

Balena Etcher pomaga nam zainstalować obraz USB na pamięci USB. Proszę kliknąć dwukrotnie na pobrany wcześniej plik instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami.

img1
img2

Instalowanie obrazu USB za pomocą programu Balena Etcher#

Program zazwyczaj otwiera się natychmiast po instalacji. Jeśli nie, na pulpicie znajdziesz skrót. Korzystając z aplikacji, wybierz ` wcześniej pobrany plik obrazu <https://github.com/Nitrokey/nitrokey-storage-update-boot/releases>`__, który kończy się „.img.zip”. Teraz włóż pamięć USB. Powinna ona zostać rozpoznana automatycznie. Naciśnij „Flash!”, aby kontynuować.

img3
img4

Należy zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian.

img5
img7
img8

Po pomyślnym przeniesieniu obrazu, system Windows może zapytać, czy urządzenie powinno zostać sformatowane. Ważne jest, aby kliknąć „Anuluj”, w przeciwnym razie pamięć USB zostanie nadpisana przez system Windows.

img9

Bootowanie z pamięci USB#

Teraz system musi zostać ponownie uruchomiony. Pamięć USB musi pozostać w porcie USB, aby można było uruchomić system z pamięci USB. Niektóre urządzenia są skonfigurowane do automatycznego startu z pamięci USB, jeśli zawiera ona system. Jeśli Windows zamiast obrazu USB uruchamia się zaraz po restarcie, musisz ustawić BIOS na bootowanie z USB. W wielu systemach można to zrobić za pomocą klawisza Escape, klawisza F10, F11 lub F12. Często podczas uruchamiania urządzenia jest też podpowiedź, którego klawisza użyć tzw. „boot menu”.

Po uruchomieniu systemu, proszę wybrać język wpisując 1 (angielski) i nacisnąć Enter.

img10

Proszę włożyć Nitrokey Storage, gdy zostaniesz o to poproszony.

img11

Tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie uruchomiony automatycznie, jeśli ustawione jest standardowe hasło. W przeciwnym razie należy wprowadzić swoje hasło i nacisnąć enter.

img12

Po aktywowaniu przez system aktualizacji oprogramowania sprzętowego w pamięci Nitrokey Storage, po 60 sekundach nastąpi ponowne uruchomienie. Odłącz pamięć USB. Następnie można użyć narzędzia Nitrokey Update Tool w systemie Windows zgodnie z opisem tutaj.

Przywracanie pamięci USB#

Windows powinien automatycznie poprosić o sformatowanie pamięci USB, jak tylko włożysz pamięć USB po raz pierwszy do systemu Windows. Po prostu zaakceptuj prośbę, aby móc używać pamięci USB jak poprzednio.

img13