Uppdatering av fast programvara#

Den här guiden beskriver hur du uppdaterar den fasta programvaran på Nitrokey 3.

Viktigt

Användardata behålls under uppdatering av den fasta programvaran. Se i alla fall till att alltid ha en annan enhet (eller inloggningsmetod) registrerad i din tjänst, om dina data av någon anledning inte sparas.

Hur du uppdaterar#

Viktigt

Koppla aldrig bort Nitrokey 3 eller avbryt processen under uppdateringen, eftersom detta kan göra enheten oanvändbar!

Webupdate#

Det enklaste sättet att uppdatera en Nitrokey FIDO2 är att öppna update.nitrokey.com i din webbläsare och följa instruktionerna på webbsidan.

Användning av kommandoraden#

Om webupdate inte fungerar för dig kan du också använda vårt kommandoradsverktyg.

  1. Kontrollera att du har den senaste pynitrokey-versionen installerad, kontrollera installationsinstruktionerna för ditt operativsystem.

  2. Kör nitropy fido2 update.

  3. När du fått instruktioner av nitropy rör vid enheten för att aktivera bootloader.

  4. macOS only: If instructed by nitropy run update command again.

  5. Vänta tills processen är klar. (Detta kan variera beroende på ditt operativsystem.

Om du får några fel kan du hämta loggarna från katalogen /tmp (/tmp/nitropy.log.*).