Återställning av Nitrokey#

Vid fabriksåterställning raderas de hemliga FIDO-nycklar som finns lagrade på Nitrokey och nya genereras. Därefter beter sig Nitrokey som en ny enhet.

För att undvika oavsiktlig och illasinnad återställning av Nitrokey är den tid som krävs för bekräftelse av beröring för FIDO2-återställning längre och med ett tydligt LED-beteende (röd LED-lampa) än vid normal användning. För att återställa Nitrokey FIDO2, bekräfta genom att röra vid touchknappen i minst 5 sekunder tills den gröna eller blå lysdioden tänds.

Windows 10#

Se till att du använder minst version 2004. Följ Windows återställningsguide.

Om den totala tiden för utförandet blir mer än 10 sekunder kommer Windows OS användargränssnitt att rapportera fel. Återställningsoperationen utförs på Nitrokey även efter det att den senare rapporterats som misslyckad, så länge som användarens beröring registreras innan Nitrokey’s interna tidsgräns för operation upphör (beröringsbekräftelse visas med blå färg).

Windows 10 på en virtuell maskin#

Tänk på att Nitrokey har en intern timeout för att acceptera FIDO-återställning på 10 sekunder efter att du har slagit på strömmen. Om Nitrokey ansluter till en virtuell maskin senare än så kommer den att returnera ett fel och åtgärden avbryts.

Andra sätt att återställa#

Nitrokey kan också återställas genom att:

  • pynitrokey-verktyg: nitropy fido2 reset (kräver administratörsrättigheter för att köras)