Nitrokey 3 med macOS#

Nitrokey FIDO2 stöder tvåfaktorsautentisering (2FA) och lösenordslös autentisering:

  • Med lösenordslös autentisering ersätts inmatning av ett lösenord med inloggning med Nitrokey FIDO2 och en PIN-kod.

  • Med tvåfaktorsautentisering (2FA) kontrolleras Nitrokey FIDO2 utöver lösenordet.

Nitrokey 3 kan användas med alla aktuella webbläsare och med Nitrokey App 2.

Lösenordslös autentisering#

  1. Öppna en webbsida som stöder FIDO2.

  2. Logga in på webbplatsen och gå till ”Konfigurera säkerhetsnyckel” i säkerhetsinställningarna för ditt konto.

  3. Nu måste du ange en PIN-kod för din Nitrokey 3.

  4. Tryck på knappen på din Nitrokey 3 när du uppmanas att göra det.

  5. När du har konfigurerat enheten måste du aktivera Nitrokey FIDO2 på detta sätt varje gång du loggar in, efter att ha angett din PIN-kod.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)#

  1. Öppna en av de ` webbplatser som stöder FIDO U2F <https://www.dongleauth.com/>`_.

  2. Logga in på webbplatsen och aktivera tvåfaktorsautentisering i dina kontoinställningar. (I de flesta fall hittar du en länk till dokumentationen för den webbtjänst som stöds på dongleauth.com).

  3. Registrera din Nitrokey FIDO2 i kontoinställningarna genom att trycka på knappen för att aktivera Nitrokey FIDO2. När du har lyckats konfigurera enheten måste du aktivera Nitrokey FIDO2 på detta sätt varje gång du loggar in.

Du är nu redo att börja.