Fabriksåterställning#

Varje funktion i Nitrokey 3 kan återställas individuellt.

FIDO2#

Fabriksåterställning raderar alla (och genererar nya) hemliga FIDO2-nycklar som lagrats i Nitrokey:

  • Nitropy-verktyg: nitropy fido2 reset (för att köra krävs Administratörsrättigheter)

  • Google Chrome: Hantera säkerhetsnycklar via direktlänken: chrome://settings/securityKeys.

Lösenord#

Statiska lösenord och engångslösenord (OTP) kan återställas med nitropy nk3 secrets reset.

ÖppenPGP#

OpenPGP-kortet kan återställas med GnuPG: gpg --card-edit, sedan admin och factory-reset.

PIV Smartkort#

PIV-smartkortet kan återställas med följande kommando:

opensc-tool -s 00:A4:04:00:0B:A000000308000010000100 -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:FB:00:00