NitroPC FAQ#

Q: Jakie jest domyślne hasło szyfrowania dysku twardego?

Domyślne hasło szyfrowania dysku NitroPC: „PleaseChangeMe”