NitroPC FAQ#

Q: Jakie jest domyślne hasło szyfrowania dysku twardego?

Domyślne hasło szyfrowania dysku NitroPC: „12345678”. Zostało ono zmienione 15.01.2024, więc jeśli „12345678” nie działa, wypróbuj stare domyślne hasło: „PleaseChangeMe”.