NitroWall#

Rozpoczęcie pracy#

Ostrzeżenie

Nie** podłączaj NitroWall bezpośrednio do sieci LAN, ponieważ dwa serwery DHCP będą aktywnie dystrybuować adresy IP w sieci, dezorientując i odłączając dowolne urządzenia w Twojej sieci.

 1. Połącz port LAN1 NitroWalls za pomocą kabla krosowego z portem Ethernet w laptopie lub komputerze PC.

Ważne

Zwróć uwagę, że w standardowej konfiguracji OPNsense wykorzystuje się LAN2 jako port WAN oraz LAN1,3,4 jako porty LAN. Domyślnie porty LAN3 i LAN4 są wyłączone. Musisz więc je włączyć (np. poprzez bridging).

 1. Podłączenie ściany NitroWall do zasilania

 2. Włącz NitroWall za pomocą przełącznika we/wy na przedniej stronie

 3. Po uruchomieniu (NitroWall wydaje odpowiednie sygnały dźwiękowe) jest dostępny poprzez https://192.168.1.1/. Adres IP otrzymasz automatycznie z serwera DHCP NitroWall.

 4. Potwierdź ostrzeżenie o zabezpieczeniach przeglądarki

 5. Po zalogowaniu znajdziesz się w panelu administracyjnym NitroWall.

 • Login: root

 • Hasło: opnsense

 1. Uruchom kreatora systemu za pomocą menu po lewej stronie: system → kreator systemu → konfiguracja. Kreator krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

NitroWall tylna strona

Tylna strona NitroWall#

NitroWall frontside

Strona przednia NitroWall#

tablica rozdzielcza

Tablica rozdzielcza NitroWall#

przeładuj

Przeładuj NitroWall#

 1. Po skonfigurowaniu ściany NitroWall przeładuj ją, aby zmiany były trwałe. Gdy tylko proces zostanie zakończony, powrócisz do pulpitu nawigacyjnego.

 2. Po zakończeniu instalacji należy zainstalować niezbędne aktualizacje. W tym celu przejdź do System → Firmware → Aktualizacje.