Nitrowall NW750#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Połącz się z siecią Wi-Fi GL-E750-XXX z hasłem: goodlife.

  2. Otwórz interfejs sieciowy pod adresem http://192.168.8.1

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie tej dokumentacji