Obnovenie továrenského nastavenia#

Dôvody obnovenia výrobných nastavení#

 • Váš kľúč Nitrokey je zablokovaný (napr. z dôvodu viacnásobného nesprávneho zadania kódu PIN).

 • Stratili ste kľúč Nitrokey (v takom prípade budete potrebovať nový kľúč).

 • ste si sami nainštalovali operačný systém (napr. po výmene pevného disku)

 • Váš operačný systém sa nespustí

Varovanie

Ak zariadenie resetujete, všetky vaše údaje sa stratia. Pred vykonaním resetu preto zálohujte svoje údaje.

Poznámka

Len pre firmvér do verzie 1.4

Postup#

 1. K zariadeniu NitroPad pripojte ľubovoľný USB flash disk. (Tento USB flash disk potrebujete na uloženie bezpečnostného kľúča)

 2. Pripojte kľúč Nitrokey k zariadeniu NitroPad.

img1
 1. Zapnite zariadenie NitroPad.

 2. Vyberte položku „Možnosti“.

Obrázok2
 1. Vyberte možnosť „OEM-Factory Reset“.

Obrázok3

Varovanie

Ak zariadenie resetujete, všetky vaše údaje sa stratia. Pred vykonaním resetu preto zálohujte svoje údaje.

 1. Potvrďte „OEM Factory Reset“ tlačidlom „Continue“.

Obrázok4
 1. Zobrazí sa otázka, či chcete sami nastaviť PIN kód používateľa a správcu/TPM. Stlačením tlačidla Enter pokračujete bez zmeny kódov PIN.

 2. Potom sa zobrazí otázka, či sa majú pridať manuálne informácie o používateľovi. Potvrďte „y“ a zadajte svoje meno a potom e-mailovú adresu.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Ak používate úložisko Nitrokey, musíte vybrať jednotku. Ak sa zobrazia jednotky /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, vyberte /dev/sdd1. Ak sú zobrazené jednotky /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, vyberte /dev/sdb1.

Obrázok5
 1. Zvyšok konfigurácie sa vykoná automaticky. Následný reštart potvrdíte.

Obrázok6
 1. Po reštarte sa musí vytvoriť OTP tajomstvo. Proces potvrďte klávesom Enter.

Obrázok7
 1. Potvrďte, že by sa mali vytvoriť nové tajomstvá OTP.

Obrázok 8
 1. Po výzve zadajte kód PIN správcu a heslo TPM. Obe sú predvolené: „12345678“.

Obrázok9
 1. Potom by ste sa mali dostať do ponuky Štart.

Obrázok10
 1. Stlačením tlačidla Enter spustíte „Default Boot“.

Poznámka

Ak sa zobrazí hlásenie, že ešte neexistuje predvolené nastavenie, postupujte podľa postupu opísaného v časti „Riešenie problémov: Predvolená ponuka pre spustenie systému“.

 1. Keď sa operačný systém spustí, kým sa nevyžiada šifrovacie heslo, ste hotoví.

Obrázok11
 1. Nakoniec skopírujte verejný kľúč PGP z dátového kľúča do počítača, napr. aby ste ho mohli použiť na šifrovanie e-mailov.