Hlavy na resetovanie továrenských nastavení 2.0#

Dôvody obnovenia výrobných nastavení#

 • Váš kľúč Nitrokey je zablokovaný (napr. z dôvodu viacnásobného nesprávneho zadania kódu PIN).

 • Stratili ste kľúč Nitrokey (v takom prípade budete potrebovať nový kľúč).

 • ste si sami nainštalovali operačný systém (napr. po výmene pevného disku)

 • Váš operačný systém sa nespustí

Varovanie

Všetky údaje na kľúči Nitrokey sa stratia, ak zariadenie resetujete. Pred vykonaním resetu preto zálohujte svoje údaje.

Postup#

 1. Pripojte kľúč Nitrokey k zariadeniu NitroPad.

 2. Zapnite zariadenie NitroPad.

 3. Vyberte položku „Možnosti“.

ponuka možností hláv
 1. Vyberte možnosť „OEM-Factory Reset /Re-Ownership“.

resetovanie
 1. Potvrďte resetovanie tlačidlom „Pokračovať“.

potvrdiť
 1. Integrita vášho nastavenia sa otestuje, v závislosti od dôvodu vykonania resetu to môže zlyhať pokračovať v poriadku

potvrdiť integritu
 1. Na všetky nasledujúce otázky možno odpovedať pomocou predvoleného nastavenia. Stačí stlačiť enter, ak chcete iba resetovať zariadenie.

Would you like to change the current LUKS Disk Recovery Key passphrase?
 (Highly recommended if you didn't install the Operating System yourself, so that past provisioned passphrase would not permit to access content.
 Note that without re-encrypting disk, a backuped header could be restored to access encrypted content with old passphrase) [y/N]: N

Would you like to re-encrypt LUKS encrypted container and generate new Disk Recovery key?
 (Highly recommended if you didn't install the operating system yourself: this would prevent any LUKS backuped header to be restored to access encrypted data) [y/N]: N

The following security components will be provisioned with defaults or chosen PINs/passwords:

TPM Ownership password
GPG Admin PIN
GPG User PIN

Would you like to set a single custom password that will be provisioned to previously stated security components? [y/N]: N

Would you like to set distinct PINs/passwords to be provisioned to previously stated security components? [y/N]: N

Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: N

Would you like to set custom user information for the GnuPG key? [y/N]: N

Checking for USB Security Dongle...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/nvme0n1p2

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take around 3 minuts...)

Changing default GPG Admin PIN

Changing default GPG User PIN

Reading current firmware
(this will take a minute or two)

Adding generated key to current firmware and re-flashing...

Signing boot files and generating checksums
 1. Zobrazí predvolené PIN kódy GPG a heslo TPM

predvolené nastavenia
 1. potvrdiť následný reštart.

reštart
 1. Po reštarte sa musí vytvoriť OTP tajomstvo. Proces potvrďte klávesom Enter.

otp tajomstvo generovať potvrdiť 1
otp tajomstvo generovať potvrdiť 2
 1. Zadajte heslo TPM (predvolené: 12345678)

zadanie hesla tpm
 1. Naskenujte QR COde pomocou telefónu a zadajte TOTP Seceret (voliteľné) a stlačte Enter

qr kód totp
 1. Po výzve zadajte PIN kód administrátora vášho kľúča Nitrokey (predvolené: 12345678) a stlačte Enter.

vstup pre administrátorský pin nitrokey
 1. Potom by ste sa mali dostať do ponuky Štart.

ponuka Štart
 1. Stlačením tlačidla Enter spustíte „Default Boot“.

Poznámka

Ak sa zobrazí hlásenie, že ešte neexistuje predvolené nastavenie, postupujte podľa postupu opísaného v časti „Riešenie problémov: Predvolená ponuka pre spustenie systému“.