NitroPC s Ubuntu#

Začíname#

  1. Počas spúšťania systému vás systém vyzve na zadanie prístupovej frázy na dešifrovanie pevného disku. Zadajte predvolenú prístupovú frázu „PleaseChangeMe“. Systém vás potom prevedie procesom vytvorenia používateľského konta. Potom by ste mali úspešne zaviesť systém a už by ste ho mohli normálne používať.

  2. Zmeňte prístupovú frázu pre šifrovanie disku otvorením terminálu a vykonaním:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3