Uppdatering av fast programvara#

(Nitrokey 3 - Linux)

Den här guiden beskriver hur du uppdaterar den fasta programvaran på Nitrokey 3.

Viktigt

En uppdatering av den fasta programvaran kommer att radera alla användardata! Se till att du har aktiverat korrekta inloggningsmetoder för säkerhetskopiering och/eller se till att Nitrokey 3 inte är det enda sättet att autentisera/2FA för dina program/tjänster.

Hur du uppdaterar#

Viktigt

Koppla aldrig bort Nitrokey 3 eller avbryt processen under uppdateringen, eftersom detta kan göra enheten oanvändbar!

  1. Kontrollera att du har den senaste pynitrokey-versionen installerad, kontrollera installationsinstruktionerna för ditt operativsystem.

  2. Kör nitropy nk3 update.

  3. Rör vid enheten för att aktivera bootloader (när du fått instruktioner av nitropy)

  4. Endast MacOS: Kör uppdateringskommandot igen (när du fått instruktioner av nitropy)

  5. Vänta 3-10 minuter på macOS/Linux, 12-25 minuter på Windows.

  6. Uppdateringen är klar

  7. Optionellt: kör nitropy nk3 test för att kontrollera om enheten fungerar som den ska efter flashningen.

Om du får några fel kan du hämta loggarna från katalogen /tmp (/tmp/nitropy.log.*).

Felsökning#

Problem: Jag får permission denied for /dev/hidrawX under uppdateringen.

Det betyder sannolikt att användaren inte har de nödvändiga behörigheterna för att läsa och skriva på enheten. Kontrollera att du har ställt in rätt `udev-regler`_. Ladda ner den här udev-rules-uppsättningen och placera den i din udev rules-katalog (t.ex. /etc/udev/rules.d). Ta sedan ut din Nitrokey 3 ur USB-platsen och kör: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger eller starta om maskinen. Därefter bör uppdateringen fungera utan problem med behörigheter.