Firmware-uppdatering med Qubes OS#

Den här guiden beskriver hur du uppdaterar Nitrokey 3:s firmware med nitropy i Qubes OS.

Viktigt

läs den allmänna firmware update instructions innan! Eftersom det för vissa versioner finns begränsningar när det gäller vilka data som är möjliga att migrera till den nya versionen.

Inställning#

Installera nitropy i en valfri app-VM enligt installationsinstruktionerna på `_.

Hur du uppdaterar#

Viktigt

Koppla aldrig bort Nitrokey 3 eller avbryt processen under uppdateringen, eftersom det sannolikt kommer att göra din enhet obrukbar!

  1. Kör nitropy nk3 reboot --bootloader i app VM.

  2. När du har fått instruktioner från nitropy, rör vid enheten för att aktivera bootloader.

  3. Detta kommer att koppla bort nitrokey från app-VM och bootloader kommer att visas i sys-usb

  4. Anslut startladdaren till app-VM:n

  5. Kör nitropy nk3 update och följ instruktionerna. Detta kommer att starta om Nitrokey för att slutföra uppdateringen så småningom.

  6. Sätt tillbaka Nitrokey till appen VM

Om du får några fel kan du hämta loggarna från katalogen /tmp (/tmp/nitropy.log.*).