Användning av Nitrokey 3 med nitropy#

nitropy kan användas för att lista och hantera Nitrokey 3-enheter.

Installation#

Se den här guiden för instruktioner om installation av pynitrokey.

Listning av Nitrokey 3 enheter#

Använd nitropy list eller nitropy nk3 list för att lista alla anslutna enheter:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Fråga efter information om enheten#

Följande kommandon är för närvarande tillgängliga för att söka information om enheten:

 • nitropy nk3 version: frågar efter enhetens version av den fasta programvaran.

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Arbeta med flera enheter#

Om flera Nitrokey 3-enheter är anslutna kan du använda alternativet --path för att välja en av dem. Om du vill bestämma sökvägen för en enhet använder du kommandot nitropy list eller nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Felsökning#

För att diagnostisera problem med Nitrokey 3-enheten kan du använda kommandot nitropy nk3 test. Det utför ett antal tester för att fastställa enhetens tillstånd.

Om testerna är framgångsrika skrivs en sammanfattning av stegen ut:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Om ett test misslyckas innehåller felmeddelandet sökvägen till en loggfil med detaljerad information. Vänligen inkludera denna loggfil i supportförfrågningar.

Om du har ställt in en FIDO2-stift för din enhet måste du använda alternativet --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234