Installation av Nitrokey-appen#

Observera

Oftast är appen redan förinstallerad. Du behöver bara trycka på knappen ”uppdatera program” under sys-usb-inställningarna (se bild punkt 7), om appen inte visas i menyn.

  1. Ställ in ”Qubes Settings” i sys-usb ”Networking” till standard och ”Apply” ändringarna.

img1
  1. Ställ in ”Qubes Settings” i Fedora-mallen ”Networking” till standard och ”Apply” ändringarna.

img2
  1. Öppna terminalen för Fedora-mallen och kör sudo dnf install nitrokey-app.

img3
  1. Stäng av mallen.

  2. Starta om alla qubes baserat på mallen.

  3. Gå till ”Application” i sys-usb och välj Nitrokey-appen.

img5
  1. Klicka på pilen till höger för att flytta den till genvägarna och tillämpa ändringarna.

img6
  1. Nu kan du komma åt Nitrokey-appen genom att klicka på sys-usb.

img7