Nitrokey App 2#

Nitrokey App 2 är det grafiska programmet för Nitrokey 3-enheter. För Nitrokey Pro och Nitrokey Storage använder du istället Nitrokey App 1.

Installation#

Ladda ner den för Linux eller Windows.

Funktioner som stöds#

  • Uppdatera den fasta programvaran

  • Engångslösenord (OTP)

  • Lagring av lösenord

Planerade funktioner#

  • Hantering av PIN-koder

  • stöd för macOS