Fabriksåterställning#

Det finns två typer av fabriksåterställning för Nitrokey Storage-enheter:

  • en fabriksåterställning av OpenPGP-smartkortet, till exempel med hjälp av gpg --card-edit, följt av admin och slutligen: factory-reset.

  • en fabriksåterställning av hela Nitrokey-enheten med hjälp av Nitrokey-appen.

Det är också möjligt att generera en ny AES-nyckel som används för att kryptera Password Safe och Encrypted Volume utan att göra en fabriksåterställning.

Observera

Nitrokey-appen genererar alltid en ny AES-nyckel efter en fabriksåterställning.

Fabriksåterställningen kan utlösas i Nitrokey-appen med menyvalet Configure->Special Configure->Factory reset.

factory-reset-menu-item

Observera

Fabriksåterställning är en administrativ funktion och är endast tillgänglig efter att du startat Nitrokey-appen med parametern --admin.

I följande tabell beskrivs skillnaderna mellan dessa tre operationer:

Fastighet

OpenPGP-fabriksåterställning

Återställning av Nitrokey

Generera AES-nyckel

Kräver admin-PIN

ingen

ja

ja

Förstör OpenPGP-nycklar

ja

ja

ingen

Förstör lösenordsskåp

ja [2]

ja

ja [2]

Förstör engångslösenord

ingen

ja

ja [2]

Förstör krypterad volym

ja [2]

ja [2]

ja [2]