Uppdatering av fast programvara#

Varning

Du bör säkerhetskopiera all data från enheten innan du uppgraderar, eftersom uppgraderingar av firmware kan förstöra all data på enheten (särskilt från firmwareversion <0.45)!

Viktigt

Koppla aldrig bort Nitrokey 3 eller avbryt processen under uppdateringen, eftersom detta kan göra enheten oanvändbar!

 1. Ladda ner Nitrokey-appen och programmet ”dfu-programmer” som bör finnas tillgängligt via din pakethanterare, t.ex. apt-get update && apt-get install dfu-programmer på Debianbaserade system.

 2. Ladda ner den senaste firmwarefilen ”.hex” från här och spara den som ”firmware.hex” i din hemmapp. Äldre versioner är här.

 3. Högerklicka på ikonen för Nitrokey-appen och gå till ”Configure” -> ”Enable Firmware Update”. Standardlösenordet för fast programvara är ”12345678”.

  Aktivera uppdatering av fast programvara

  Observera

  Nitrokey Storage upptäcks inte längre av Nitrokey App när uppdateringsläget har aktiverats. Du måste följa instruktionerna nedan för att få den att fungera igen.

 4. Öppna en terminal och kör:

  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
  # versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"
  

  medan ”firmware.hex” måste vara sökvägen och filnamnet för den fasta programvaran som du hämtade i steg 2.