Uppdatering av fast programvara#

(Nitrokey HSM 2 - Linux)

Varning

Du bör säkerhetskopiera all data från enheten innan du uppgraderar, eftersom uppgraderingar av firmware kan förstöra all data på enheten (särskilt från firmwareversion <0.45)!

  1. Ladda ner Nitrokey-appen och programmet ”dfu-programmer” som bör finnas tillgängligt via din pakethanterare, t.ex. apt-get update && apt-get install dfu-programmer på Debianbaserade system.

  2. Download the latest firmware ”.hex” file from here and store it as ”firmware.hex” in your home folder. Older releases are here.

  3. Högerklicka på ikonen för Nitrokey-appen och gå till ”Configure” -> ”Enable Firmware Update”. Standardlösenordet för fast programvara är ”12345678”.

Aktivera uppdatering av fast programvara

Observera

Nitrokey Storage upptäcks inte längre av Nitrokey App när uppdateringsläget har aktiverats. Du måste följa instruktionerna nedan för att få den att fungera igen.

  1. Öppna en terminal och kör:

sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
# versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"

medan ”firmware.hex” måste vara sökvägen och filnamnet för den fasta programvaran som du hämtade i steg 2.