Aktivera uppdateringsläget manuellt#

Observera

Följande steg är endast nödvändiga om du använder Windows 10 Build 1809 (eller senare) och Nitrokey Storage med firmware 0.52 eller äldre. I alla andra fall, eller om du har tillgång till ett annat system, är den regelbundna uppdateringen enligt beskrivningen här tillräcklig och enklare.

Vad som behövs#

För att manuellt sätta Nitrokey Storage i uppdateringsläge (utan att använda Nitrokey-appen) krävs följande:

  • Ett USB-minne (Alla data på USB-minnet går förlorade! Gör en säkerhetskopia av skapelsen innan!)

  • Programvaran Balena Etcher

  • USB Image skapades för detta ändamål. Ladda ner endast den fil som slutar med ”.img.zip”.

Installera Balena Etcher#

Balena Etcher hjälper oss att installera USB-avbildningen på USB-stickan. Dubbelklicka på den ` tidigare nedladdade installationsfilen <https://www.balena.io/etcher/>`__ och följ instruktionerna.

img1
img2

Installera USB-avbildningen med Balena Etcher#

Programmet öppnas vanligtvis omedelbart efter installationen. Om inte, hittar du en genväg på skrivbordet. Med hjälp av programmet väljer du ` den tidigare nedladdade bildfilen <https://github.com/Nitrokey/nitrokey-storage-update-boot/releases>`__, som slutar med ”.img.zip”. Sätt nu in USB-minnet. Den bör kännas igen automatiskt. Tryck på ”Flash!” för att fortsätta.

img3
img4

Du måste låta programmet göra ändringar.

img5
img7
img8

När bilden har överförts kan Windows fråga om enheten ska formateras. Det är viktigt att du klickar på ”Cancel”, annars kommer USB-minnet att skrivas över av Windows.

img9

Starta upp från USB-minnet#

Nu måste systemet startas om. USB-stickan måste sitta kvar i USB-porten så att systemet kan startas från USB-stickan. Vissa enheter är konfigurerade så att de startar automatiskt från USB-stickan om den innehåller ett system. Om Windows i stället för USB-avbildningen startar direkt efter omstarten måste du ställa in BIOS så att det startar från USB. På många system kan detta göras med Escape-tangenten, tangenten F10, F11 eller F12. Ofta finns det vid start av enheten också en antydan om vilken tangent som ska användas i den så kallade ”bootmenyn”.

När systemet har startat kan du välja språk genom att skriva 1 (engelska) och trycka på Enter.

img10

Sätt in Nitrokey Storage när du blir ombedd att göra det.

img11

Uppdateringsläget för fast programvara startas automatiskt om standardlösenordet är inställt. I annat fall måste du ange ditt lösenord och trycka på enter.

img12

När systemet har aktiverat uppdateringen av den fasta programvaran på Nitrokey Storage görs en omstart efter 60 sekunder. Vänligen ta bort USB-minnet. Därefter kan du använda Nitrokey Update Tool i Windows enligt beskrivningen här.

Återställa USB-minnet#

Windows bör automatiskt be dig att formatera USB-stickan så snart du sätter in USB-stickan första gången i Windows igen. Acceptera bara begäran för att kunna använda USB-stickan som tidigare.

img13