NitroPC s operačným systémom Qubes#

Začíname#

  1. Počas spúšťania systému vás systém vyzve na zadanie prístupovej frázy na dešifrovanie pevného disku. Zadajte predvolenú prístupovú frázu „12345678“. Tá bola zmenená 15.01.2024, takže ak „12345678“ nefunguje, skúste starú predvolenú: „PleaseChangeMe“ Systém vás potom prevedie procesom vytvárania používateľského konta. Potom by ste mali úspešne zaviesť systém a už by ste ho mohli normálne používať.

  2. Zmeniť prístupovú frázu pre šifrovanie disku vyhľadaním položky „Change Disk Password“ v ponuke Qubes.

    Zmena hesla Qubes Image

Nepodarilo sa spustiť načítanie modulov jadra#

Počas spúšťania systému sa zobrazí chyba „Nepodarilo sa spustiť Load Kernel Modules“. Toto je známy problém, ktorý nie je kritický a možno ho ignorovať.