NitroPC s operačným systémom Qubes#

Začíname#

  1. Počas spúšťania systému vás systém vyzve na zadanie prístupovej frázy na dešifrovanie pevného disku. Zadajte predvolenú prístupovú frázu „PleaseChangeMe“. Systém vás potom prevedie procesom vytvorenia používateľského konta. Potom by ste mali úspešne zaviesť systém a už by ste ho mohli normálne používať.

  2. Zmeňte prístupovú frázu pre šifrovanie disku otvorením terminálu a vykonaním:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Nepodarilo sa spustiť načítanie modulov jadra#

Počas spúšťania systému sa zobrazí chyba „Nepodarilo sa spustiť Load Kernel Modules“. Toto je známy problém, ktorý nie je kritický a možno ho ignorovať.