Aktualizácia firmvéru#

Varovanie

Pred aktualizáciou by ste mali zálohovať všetky údaje zo zariadenia, pretože aktualizácia firmvéru môže zničiť všetky údaje v zariadení (najmä od verzie firmvéru <0.45)!

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

 1. Stiahnite si aplikáciu Nitrokey a program „dfu-programmer“, ktorý by mal byť dostupný prostredníctvom vášho správcu balíkov, napr. apt-get update && apt-get install dfu-programmer na systémoch založených na Debiane.

 2. Stiahnite si najnovší súbor firmvéru „.hex“ z zde a uložte ho ako „firmware.hex“ do svojho domovského priečinka. Staršie vydania sú zde.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie Nitrokey a prejdite na položku „Configure“ -> „Enable Firmware Update“. Predvolené heslo firmvéru je „12345678“.

  Povolenie aktualizácie firmvéru

  Poznámka

  Po aktivácii režimu aktualizácie už aplikácia Nitrokey nezisťuje úložisko Nitrokey. Musíte postupovať podľa pokynov opísaných nižšie, aby opäť fungoval.

 4. Otvorte terminál a vykonajte:

  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
  sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
  # versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"
  

  keďže „firmware.hex“ musí byť cesta a názov súboru firmvéru, ktorý ste stiahli v kroku 2.