Aktualizácia firmvéru#

(Nitrokey Storage 2 - Linux)

Varovanie

Pred aktualizáciou by ste mali zálohovať všetky údaje zo zariadenia, pretože aktualizácia firmvéru môže zničiť všetky údaje v zariadení (najmä od verzie firmvéru <0.45)!

  1. Stiahnite si aplikáciu Nitrokey a program „dfu-programmer“, ktorý by mal byť dostupný prostredníctvom vášho správcu balíkov, napr. apt-get update && apt-get install dfu-programmer v systémoch založených na Debiane.

  2. Download the latest firmware „.hex“ file from here and store it as „firmware.hex“ in your home folder. Older releases are here.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie Nitrokey a prejdite na položku „Configure“ -> „Enable Firmware Update“. Predvolené heslo firmvéru je „12345678“.

Povolenie aktualizácie firmvéru

Poznámka

Po aktivácii režimu aktualizácie už aplikácia Nitrokey nezisťuje úložisko Nitrokey. Musíte postupovať podľa pokynov opísaných nižšie, aby opäť fungoval.

  1. Otvorte terminál a vykonajte:

sudo dfu-programmer at32uc3a3256s erase
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s flash --suppress-bootloader-mem firmware.hex
sudo dfu-programmer at32uc3a3256s launch
# versions <0.7 of dfu-programmer use "start" instead of "launch"

keďže „firmware.hex“ musí byť cesta a názov súboru firmvéru, ktorý ste stiahli v kroku 2.