Ändra lösenfras för disk-kryptering#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

  1. Om du vill ändra lösenfrasen för diskkryptering klickar du först på ”Aktiviteter” i det övre vänstra hörnet och skriver in ”disk” i sökfältet. Välj sedan programmet ”Disks” som visas i mitten av skärmen.

img1
  1. Markera fältet med texten ”Luks”. Därefter ska det ha en orange bakgrund.

img2
  1. Vänsterklicka på växlarna och välj ”Change Passphrase” (Ändra lösenfras) från snabbmenyn.

img3
  1. Ange ”PleaseChangeMe” som nuvarande lösenfras och välj en ny säker lösenfras.

img4
  1. Ange lösenordet till ditt konto.