Vanliga frågor om NitroPad#

Q: Vad är standardlösenordet för hårddisk-kryptering?

Standardlösenordet för Nitropads disk-kryptering: ”PleaseChangeMe”

Q: Hur ändrar man lösenordet för hårddiskkryptering från HEADS?

Detta är det bästa sättet att ändra lösenordet för hårddiskkrypteringen. I HEADS väljer du Options -> Change LUKS Disk Recovery Key passphrase och följer instruktionerna.

Q: Hur ändrar man lösenordet för hårddiskkryptering från operativsystemet?

Vid användning av standardverktygen cryptsetup är det viktigt att notera att rätt nyckelplats används: sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/nvme0n1p3 eller sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/sda3

Q: Vad är re-ownership/ re-encryption och varför är det viktigt?

Om du ändrar lösenordet för kryptering av hårddisken ändras inte själva krypteringen, utan bara åtkomsten till krypteringsnyckeln. Detta innebär att i en situation där någon hade fysisk tillgång till enheten (t.ex. under transporten) kan de ha kopierat LUKS-headern, dvs. krypteringsnyckeln. Med hjälp av denna kopia kan man dekryptera hårddisken även om ett nytt lösenord har angetts. Det är därför som guiden för nytt ägande föreslår att hårddisken ska krypteras på nytt, vilket säkerställer att det tidigare beskrivna scenariot inte kan tillämpas.