Återställning av användarens lösenord#

  1. Följ följande fem steg för att starta upp från installationsmediet

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
  1. I räddningsskalet skriver du: för att låsa upp den krypterade rotdrevet.

  2. Montera rot-enheten mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

  3. Byt root till den chroot /mnt.

  1. Ändra lösenordet passwd user (där ”user” är din Qubes-inloggning)

  2. Ange ett nytt lösenord och bekräfta

  3. Skriv exit för att avsluta chroot

  4. Skriv reboot och starta sedan upp som vanligt utan installationsmediet.