(Nitrokey HSM 2 - Linux)#

  1. För att få tillgång till OpenPGP-smartkortet i Nitrokey installerar du paketet libccid. På Debian/Ubuntu-baserade distributioner skriver du i terminalen: sudo apt-get update && sudo apt-get install libccid

  2. Ladda ner och starta Nitrokey-appen.

  3. Öppna fönstret Om från Nitrokey App-menyn och kontrollera om du har installerat den senaste firmware. Om det inte är den senaste ska du uppdatera.

  4. Använd Nitrokey-appen för att ändra standardanvändar-PIN-koden (standard: 123456) och administratörs-PIN-koden (standard: 12345678) till dina egna val.

Din Nitrokey är nu redo att användas.

Observera

För många av de beskrivna användningsfallen är det nödvändigt att ha antingen OpenPGP- eller S/MIME-nycklar installerade på enheten (se nedan).

Nyckelskapande med OpenPGP eller S/MIME#

Det finns två allmänt använda standarder för e-postkryptering. OpenPGP/GnuPG är populärt bland privatpersoner, medan S/MIME/x.509 främst används av företag. Om du är osäker på vilken du ska välja bör du använda OpenPGP.

Om du vill veta mer om hur du använder OpenPGP för e-postkryptering med Nitrokey, se kapitel OpenPGP Email Encryption.

Om du vill veta mer om hur du använder S/MIME för e-postkryptering med Nitrokey, se kapitel S/MIME Email Encryption.