NitroPC z Ubuntu#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Podczas uruchamiania system wyświetli monit o wprowadzenie hasła w celu odszyfrowania dysku twardego. Wprowadź domyślne hasło „12345678”. Zostało ono zmienione w wersji 10.04.2024, więc jeśli „12345678” nie działa, spróbuj starej wartości domyślnej: „PleaseChangeMe” Następnie system poprowadzi Cię przez proces tworzenia konta użytkownika. Po tym powinieneś pomyślnie uruchomić system i móc już normalnie z niego korzystać.

  2. Zmień hasło szyfrowania dysku, otwierając terminal i wykonując polecenie:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3