Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

(Nitrokey Storage 2 - Windows)

Ostrzeżenie

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0.45 firmware)!

  1. Pobierz Nitrokey App i Nitrokey Update Tool. Narzędzie do aktualizacji Nitrokey jest obecnie dostępne tylko dla systemów macOS i Windows.

  2. Download the latest firmware „.hex” file from here. Older releases are here.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

Włącz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Informacja

Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

Informacja

Jeśli używasz systemu Microsoft Windows Build 1809 i oprogramowania Nitrokey Storage Firmware 0.52 lub niższego, musisz użyć innego systemu lub, jeśli nie jest to wykonalne, skorzystaj z tych instrukcji, aby włączyć tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  1. Uruchom narzędzie do aktualizacji Nitrokey i kliknij „Wybierz plik z oprogramowaniem sprzętowym”. Wybierz poprzednio pobrany plik „.hex” oprogramowania sprzętowego. Kliknij na „Update firmware”, aby rozpocząć proces aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji Twoje urządzenie powinno zostać ponownie wykryte przez Nitrokey App.

Narzędzie do aktualizacji Nitrokey