Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

Ostrzeżenie

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0.45 firmware)!

Ważne

Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

 1. Pobierz Nitrokey App oraz Nitrokey Update Tool. Nitrokey Update Tool jest obecnie dostępne tylko dla systemów macOS i Windows.

 2. Pobierz najnowszy plik firmware „.hex” z here. Starsze wydania są here.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

  Włącz aktualizację oprogramowania sprzętowego

  Informacja

  Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

  Informacja

  Jeśli używasz systemu Microsoft Windows Build 1809 i oprogramowania Nitrokey Storage Firmware 0.52 lub niższego, musisz użyć innego systemu lub, jeśli nie jest to wykonalne, skorzystaj z tych instrukcji, aby włączyć tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 4. Uruchom narzędzie do aktualizacji Nitrokey i kliknij „Wybierz plik z oprogramowaniem sprzętowym”. Wybierz poprzednio pobrany plik „.hex” oprogramowania sprzętowego. Kliknij na „Update firmware”, aby rozpocząć proces aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji Twoje urządzenie powinno zostać ponownie wykryte przez Nitrokey App.

  Narzędzie do aktualizacji Nitrokey