Uppdatering av systemet#

NitroPad övervakar ändringar i viktiga systemfiler för att upptäcka manipulering från tredje part. Detta innebär att särskilda åtgärder ibland är nödvändiga vid uppdatering av systemet. Detta kan ofta kännas igen genom att systemet uppmanar dig att starta om.

Förfarande efter en systemuppdatering#

Hash-missuppfattning i startskåpan#

 1. Om du startar om NitroPad efter en uppdatering bör startskärmen visas som vanligt utan felmeddelande.

img1
 1. Om du trycker på Enter efteråt får du ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

img2
 1. Bekräfta meddelandet med Enter för att verifiera de filer som ändrats av systemuppdateringen. Därefter kommer du att bli ombedd att bekräfta igen.

img3
 1. Sätt nu in Nitrokey om du inte redan har gjort det och bekräfta med Enter. Därefter måste du ange Nitrokeys användar-PIN-koden (standard: 123456). Du kommer inte att se de tecken som du har skrivit in på skärmen.

  Varning

  Heads förväntar sig en engelsk tangentbordslayout, där t.ex. ”y” och ”z” är ombytta jämfört med den tyska tangentbordslayouten. Om du godkänner standardvalet (som skrivs med stor bokstav) kan du också helt enkelt bekräfta genom att trycka på Enter.

Please confirm that your GPG card is inserted [Y/n]:

Verifying presence of GPG card...

XXXXXXX: XXXXXXXXXX
Please unlock the card

Number: XXXX XXXXXX
Holder:
Counter: X
PIN:

Nu markerar NitroPad de filer som ändrats av uppdateringen som verifierade.

Boot Entry har förändrats#

 1. Därefter visas antingen ett annat felmeddelande eller så startar operativsystemet. Detta beror på systemuppdateringen. Om följande felmeddelande visas fortsätter du enligt beskrivningen nedan:

img4
 1. Bekräfta först felmeddelandet som visas ovan. Därefter visas en lista med alla möjliga båtposter - välj den första genom att helt enkelt trycka på Enter.

img5
 1. Om du vill spara det här värdet som standard väljer du alternativet ”Make Ubuntu the default” för Ubuntu eller ”Make Qubes the default” för Qubes OS i nästa fönster.

img6
 1. Nu måste Nitrokey vara inkopplad, om så inte redan är fallet.

Bekräfta frågan ”Om du sparar en standardinställning ändras disken” med Y.
Bekräfta frågan ”Vill du lägga till en diskkryptering till TPM” med N.
Bekräfta frågan ”Bekräfta att ditt GPG-kort är isatt” med Y.
Ange Nitrokeys användar-PIN-kod när du uppmanas att ange den (standard: 123456).

Varning

Heads förväntar sig en engelsk tangentbordslayout, där t.ex. ”y” och ”z” är ombytta jämfört med den tyska tangentbordslayouten. Om du godkänner standardvalet (som skrivs med stor bokstav) kan du också helt enkelt bekräfta genom att trycka på Enter.

Saving a default will modify the disk. Proceed? [Y/n]:

Do you wish to add a disk encryption to the TPM [y/N]:

Please confirm that your GPG card is inserted [Y/n]:

Verifying presence of GPG card...

XXXXXXX: XXXXXXXXXX
Please unlock the card

Number: XXXX XXXXXX
Holder:
Counter: X
PIN:

Systemet startar sedan upp.