Fabriksåterställning#

Skäl till att återställa till fabriksinställningar#

 • Din Nitrokey är låst (t.ex. på grund av flera felaktiga PIN-inmatningar).

 • Du har tappat bort din Nitrokey (i så fall behöver du först en ny).

 • Du har installerat ett operativsystem själv (t.ex. efter att du bytt hårddisk).

 • Ditt operativsystem startar inte

Varning

Alla dina data går förlorade om du återställer enheten. Säkerhetskopiera därför dina data innan du återställer enheten.

Observera

Endast för firmware fram till version 1.4

Förfarande#

 1. Anslut ett USB-minne till NitroPad. (Du behöver USB-minnet för att spara din säkerhetsnyckel).

 2. Anslut din Nitrokey till NitroPad.

img1
 1. Slå på NitroPad.

 2. Välj ”Fler säkerhetsalternativ”.

img2
 1. Välj ”OEM-Factory Reset”.

img3

Varning

Alla dina data går förlorade om du återställer enheten. Säkerhetskopiera därför dina data innan du återställer enheten.

 1. Bekräfta ”OEM Factory Reset” med ”Continue”.

img4
 1. Du kommer att bli tillfrågad om du själv vill ställa in användar- och Admin/TPM-PIN-koden. Du trycker på Enter för att fortsätta utan att ändra PIN-koderna.

 2. Du kommer sedan att bli tillfrågad om manuell användarinformation ska läggas till. Du bekräftar med ”y” och anger ditt namn och sedan din e-postadress.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Om du använder Nitrokey Storage måste du välja enhet. Om enheterna /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1 visas väljer du /dev/sdd1. Om enheterna /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd visas väljer du /dev/sdb1.

img5
 1. Resten av konfigurationen görs automatiskt. Du bekräftar den efterföljande omstarten.

img6
 1. Efter omstarten måste OTP-hemligheten skapas. Bekräfta processen med Enter.

img7
 1. Bekräfta att nya OTP Secrets ska skapas.

img8
 1. Ange Admin PIN-koden och TPM-lösenordet när du uppmanas att ange dem. Båda är som standard ”12345678”.

img9
 1. Därefter bör du nå Start-menyn.

img10
 1. Tryck på Enter för att starta ”Default Boot”.

Observera

Om du får meddelandet att det ännu inte finns någon standardinställning följer du proceduren som beskrivs i ”Felsökning”: Standardstartmeny”.

 1. När operativsystemet startar tills krypteringslösenordet begärs är du klar.

img11
 1. Slutligen kopierar du den offentliga PGP-nyckeln från datapinnen till din dator, t.ex. för att använda den för att kryptera e-post.