Włącz ustawienia sieciowe, np. Wifi#

Aby móc korzystać z Wifi, Bluetooth i innych funkcji, „Ustawienia” muszą być aktywowane w „sys-net”.

 1. Kliknij na ikonę Qubes w lewym górnym rogu i wybierz Qubes:Settings pod sys-net.

  img1
 2. Przejdź do Aplikacji, wybierz „Ustawienia” i kliknij „>”, aby przenieść go na prawą stronę.

 3. Kliknij „Zastosuj” i po woodzie „Ok”.

 4. Teraz powinieneś mieć „Ustawienia” widoczne pod sys-net.

  Informacja

  Jeśli po kliknięciu na niego Ustawienia nie otworzą się, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Popraw ustawienia sys-net#

 1. Przejść do terminala sys-net.

 2. Otwórz plik bashrc z sudo vim ~/.bashrc.

  img2
 3. Naciśnij „i”, aby włączyć edycję i dodać export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME do pliku.

  img3
 4. Zapisz zmiany za pomocą :wq.

 5. Uruchom ponownie NitroPad.

 6. Teraz ustawienia powinny być widoczne.