Włącz ustawienia sieciowe, np. Wifi#

Aby móc korzystać z Wifi, Bluetooth i innych funkcji, „Ustawienia” muszą być aktywowane w „sys-net”.

  1. Kliknij na ikonę Qubes w lewym górnym rogu i wybierz Qubes:Settings pod sys-net.

img1
  1. Przejdź do Aplikacji, wybierz „Ustawienia” i kliknij „>”, aby przenieść go na prawą stronę.

  2. Kliknij „Zastosuj” i po woodzie „Ok”.

  3. Teraz powinieneś mieć „Ustawienia” widoczne pod sys-net.

Informacja

Jeśli po kliknięciu na niego Ustawienia nie otworzą się, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Popraw ustawienia sys-net#

  1. Przejść do terminala sys-net.

  2. Otwórz plik bashrc z sudo vim ~/.bashrc.

img2
  1. Naciśnij „i”, aby włączyć edycję i dodać export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME do pliku.

img3
  1. Zapisz zmiany za pomocą :wq.

  2. Uruchom ponownie NitroPad.

  3. Teraz ustawienia powinny być widoczne.