Instalacja aplikacji Nitrokey#

Informacja

W większości przypadków aplikacja jest już wstępnie zainstalowana. Wystarczy nacisnąć przycisk „odśwież aplikacje” w ustawieniach sys-usb (patrz punkt 7 na zdjęciu), jeśli aplikacja nie pokazuje się w menu.

  1. Ustaw w „Qubes Settings” sys-usb „Networking” na domyślne i „Apply” zmiany.

img1
  1. Ustaw w „Qubes Settings” szablonu fedory „Networking” na domyślne i „Apply” zmiany.

img2
  1. Otwórz terminal szablonu fedora i uruchom sudo dnf install nitrokey-app.

img3
  1. Wyłączenie szablonu.

  2. Uruchom ponownie wszystkie quby w oparciu o szablon.

  3. Przejdź do „Aplikacji” sys-usb i wybierz Nitrokey App.

img5
  1. Kliknij strzałkę skierowaną w prawą stronę, aby przenieść go do skrótów i „Zastosuj” zmiany.

img6
  1. Teraz możesz uzyskać dostęp do aplikacji Nitrokey App klikając na sys-usb.

img7