NitroPad FAQ#

Q: Jakie jest domyślne hasło szyfrowania dysku twardego?

Domyślne hasło szyfrowania dysku Nitropad: „PleaseChangeMe”